Tożsamość poprzez Design | IH - Internity Home
tozsamosc

Tożsamość poprzez Design

To hasło przewodnie dziesiątego, jubileuszowego Łódź Design Festival.

Organizatorzy zainspirowali się myślą Victora Papanka, który w swojej książce „Design dla realnego świata” napisał: „Projektowanie to najpotężniejsze znane dotąd narzędzie kształtowania przez człowieka własnych wytworów i środowiska, a co za tym idzie, samego siebie”. Zaproszeni projektanci i kuratorzy będą zastanawiać się, jak poprzez design manifestować tożsamość twórców i odbiorców. Festiwalowi będą towarzyszyć dwie wystawy: „Everyda(y)ta” oraz „Random Darknet Shopper” na temat przyszłości, technologii, robotyzacji, nowych wyzwań stojących przed ludzkością oraz innowacyjnych wizualizacji danych czy zobrazowania dzisiejszego społeczeństwa za pomocą grafiki. Nie zabraknie też specjalnej jubileuszowej wystawy pokazującej rozwój festiwalu od jego pierwszej edycji w 2007 r.

ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

12-13 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

UL. TYMIENIECKIEGO 3, ŁÓDŹ

tozsamosc