„MAKROFORMY” JACEK DAMIĘCKI – WYSTAWA | IH - Internity Home
582351a5e9cb1
źródło: zacheta.art.pl

„MAKROFORMY” JACEK DAMIĘCKI – WYSTAWA

Wystawa w Zachęcie to droga przez twórczość Jacka Damięckiego – warszawskiego architekta, który swoje życie zawodowe poświęcił na wykreowanie własnej koncepcji przestrzeni. To ona jest punktem wyjścia dla każdej dziedziny projektowania, której dotyka Damięcki: od urbanistyki, architektury mieszkaniowej i projektowania wystaw po wzornictwo oraz rzeźbę.

Powierzchniowo zmienne

Wystawę otwiera, specjalnie przygotowana na tę ekspozycję, rzeźba kinetyczna – reinterpretacja pracy dyplomowej Damięckiego z 1961 r., którą obronił w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom „Powierzchniowo zmienne” to projekt systemu ekspozycyjnego, który zakłada, że przekształceniom powinna podlegać nie tylko sama wystawa, lecz także jej powłoka znajdująca się ponad zwiedzającymi. Musi ona funkcjonować nie jako rama, ale współtwórcza i wpływająca na odczuwanie, równoważna część wystawy. U Damięckiego sposób organizacji przestrzeni zawsze wynika z jej kontekstu, na który składają się historia i naturalne otoczenie. Architektura jest formą organizowania przestrzeni, ubierania jej w czułą na zmiany, plastyczną formę, która reaguje na potrzeby użytkowników i otoczenia.

Budynek wiadukt

Materiały archiwalne prezentowane w Zachęcie to narracja, w której kuratorzy, a także sam Damięcki będący współprojektantem wystawy, pokazują różnorodne sposoby podejścia do kreowania przestrzeni i próby zrozumienia jej natury. Odwiedzając ekspozycję, można zobaczyć m.in. fascynujący projekt Uniwersytetu Kalabrii w Cosenzie. Budynek przybrał tu liniową formę wiaduktu przebiegającego nad leżącym poniżej miastem. Mocno zaznaczone jednostki przestrzenne wyróżniają się ze względu na swoją funkcję i ściśle korespondują z otoczeniem – siedziby nauk społecznych i humanistycznych zostały rozlokowane nad centrum miasta, wydziały geologii – u podnóża gór, a rolnictwa i nauk przyrodniczych – blisko Morza Tyrreńskiego, nad którym leży miasto.

 


KTO, GDZIE I KIEDY?
KURATORZY: Sarmen Beglarian | Małgorzata Kuciewicz
PROJEKT EKSPOZYCJI: Jacek Damięcki | Simone De Iacobis
PARTNERZY: Wystawa organizowana wraz z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej
CZAS I MIEJSCE: do 8|01|2017 || ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie