Rzeźba lasu

Rzeźba lasu

Wystawa Sculpture at Scenic World 2017 świętowała swoją szóstą edycję, przekształcając naturalny jurajski las deszczowy w światowej klasy rzeźby.

Podczas tegorocznej wystawy w Górach Błękitnych warto było zwrócić uwagę na instalację 'From here… cube stack no more (2017)’, wysoce konceptualne dzieło sztuki autorstwa Jennifer Cochrane. To około 250 metrów metalowych kostek połączonych łańcuchem, przy czym żadna instalacja nie jest taka sama. Ostateczna forma wynika bowiem z ukształtowania krajobrazu. Wspólny wysiłek kuratora wystawy i artysty doprowadził do powstania wyjątkowego dzieła sztuki – łańcucha łączącego nas wszystkich, ale zawsze odzwierciedlającego wyjątkowe okoliczności.

 

 

Do łańcucha kostek w dolinie odwołuje się inna rzeźba – 'Swiss World Atlas Cubes (2017)’ na towarzyszącej wystawie 'Rzeźba inaczej’. W tym przypadku kostki są wykonane z map i podkreślają uniwersalne więzy, które nas łączą pomimo naszych unikalnych kultur i różnorodności. Warto też odnotować to, że Mark Booth, otrzymał główną nagrodę za pracę 'Jellybean’.

„Poszukiwaliśmy cichszych artystycznych wypowiedzi, które uzupełniały środowisko, a nie konkurowały z tym, a Jellybean przedstawił pracę, która płynnie łączyła się z naturalnym otoczeniem”, komentowali sędziowie.

Świadomość ekologiczna była mocnym tematem wśród tegorocznych prac artystycznych, a Jellybean jest wnikliwą pracą, która subtelnie zwraca uwagę na baldachim lasu i urzeczywistnia naturalnego piękna starożytnego lasu deszczowego.