Największy park miejski będzie remontowany! | IH - Internity Home
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego

Największy park miejski będzie remontowany!

Pola Mokotowskie na nowo odzyskają swój blask

 

Rewitalizacja Pola Mokotowskiego w Warszawie – to wielkie wyzwanie. Park, który lubiany jest przez większość warszawiaków ma bardzo specyficzny charakter. Architekci startujący w konkursie musieli wiele pracy włożyć, aby zachować klimat.  Najlepiej udało się to pracowni WXCA – bo to ona opracowała najlepszy projekt architektoniczny, który w konkursie otrzymał pierwszą nagrodę. Brawo!

 

Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego

Sukcesy biura architektonicznego

Zespół architektó ma jużza sobą spore sukcesy i projekty związane z Warszawą.  Według ich koncepcji powstanie odcinek bulwarów warszawskich, jak również rewitalizację przejdą ulice Nowej Pragi.  Ci sami architekci opracowali projekt architektoniczny Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Wojska Polskiego, których budowa rozpoczęła się niedawno na Cytadeli.

Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego
Rewitalizacja Pola Mokotowskiego

Zmiany na Polach Mokotowskich były przygotowywane długo, Pomysły władz miasta były krytykowane przez przyszłych użytkowników – aby wypracować najlepszą wizję przebudowy tego obszaru zorganizowano więc szerokie konsultacje społeczne. Na bazie ustalonych wówczas koncepcji rozpisano konkurs architektoniczny, którego wyniki właśnie poznaliśmy.

Wyniki konkursu architektonicznego

Do konkursu przystąpiło 31 zespołów, ostatecznie swoje prace złożyło dziewięć pracowni. Jury oceniało osiem z nich (jedną zdyskwalifikowano). 9 lipca 2018 roku ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na projekt rewitalizacji Pola Mokotowskiego w Warszawie.

Zdobywcy pierwszej nagrody

Pierwszą nagrodę w wysokości 70 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej otrzymała praca konkursowa, zgłoszona przez pracownię WXCA (zespół: Paweł Grodzicki, Szczepan Wroński, Łukasz Szczepanowicz, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin, Magdalena Julianna Nowak, Maja Skibińska, Aleksandra Wiktorko, Anna Wilczyńska, Krzysztof Herman, Grzegorz Gądek, Marcin Gąsiorowski). Nagrodę przyznano m.in. „ kulturę w kształtowaniu przestrzeni parkowej”, za projekt, w którym ważne miejsce zajęło zachowanie bioróżnorodności, ukształtowanie systemu wodnego, liczne rozwiązania proekologiczne.

 

Kto zdobył kolejne nagrody w konkursie architektonicznym?

Drugą nagrodę w konkursie na rewitalizację Pola Mokotowskiego w Warszawie otrzymał zespół w składzie: Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga (współpraca: Maciej Kozyra, Volodymyr Melymuka, Anna Patronowicz, Ewa Zaraś), trzecią nagrodą doceniono projekt pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa (zespół: Dorota Rudawa, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, Patryk Zaręba, Piotr Gasparski). Wyróżnienia otrzymały: pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. oraz Joanna Jaskułowska i Joanna Głogosz. Nagrodę specjalną JM Rektora Politechniki Warszawskiej otrzymał projekt pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

 

Przyjdź do naszych salonów, przy zakupie produktów otrzymasz projekt łazienki gratis >> Zobaczcie adresy >> Kliknij!

 

Zapytaj // naszego eksperta

Bernadeta Zawadzka

Specjalista // Płytki
×

Zobacz // próbki i ekspozycję

Internity Home Warszawa

Duchnicka 3, Warszawa

Internity Home Warszawa

ul. Bartycka 24/26 (pawilon 208)

Internity Home Łódź

Wróblewskiego 19a, Łódź

Prodesigne Kraków

ul. Praska 47, Kraków