Holistyczne projektowanie wnętrz i slow design

Holizm to „teoria rozwoju, według której istotną cechą świata jest jego całościowy charakter”. Holos z greckiego oznacza „cały”, więc „holistyczny” znaczy tyle co „całościowy” czy „kompleksowy”.

A jak ma się takie podejście w projektowaniu wnętrz? Przekonajcie się!

Apartament na Bielanach w Warszawie | proj. Jacek Tryc
Apartament na Bielanach w Warszawie | proj. Jacek Tryc

Holistyczny proces projektowania wnętrz polega na wielopłaszczyznowej współpracy. To „wysoko jakościowe” podejście do całego procesu projektowania. Zajmuje się całościowym, jak i zrównoważonym podejściem z uwzględnieniem wpływu na zdrowie użytkowników oraz na środowisko naturalne. 

Loft Kolasiński adaptacja starej kuźni

Rosnące miasta degradują środowiska naturalne na całym świecie. Zanieczyszczone środowisko, duże zużycie energii i transportu, dewastacja lasów tropikalnych, to problemy budownictwa znane od lat. To stało się powodem do poszukiwań nowych kierunków w architekturze. 

Projekt Maka Studio
Projekt Maka Studio

Nowe paradygmaty

Dziś znajdujemy się na nowej drodze kolejnego przełomu. Przestrzeń nowo projektowana powinna być dostosowywana do warunków bioklimatycznych. Wszystkie elementy budynku, czy wnętrza powinny być projektowane jednocześnie, gdyż będą wpływać na siebie. Projekt detali wpływa na energochłonność – szczególnie na zapotrzebowanie sztucznego oświetlenia oraz jakość dystrybucji naturalnego światła. 

Architekt Małgorzata Niedzielska
Architekt Małgorzata Niedzielska
Architekt Małgorzata Niedzielska

Powolne projektowanie o co tu chodzi?

Slow design, jest ruchem, który zaistniał wraz z nastaniem idei Slow Movement. Ta koncepcja ma swoje korzenie w niechęci do szybkiego życia i pospiesznych posiłków Fast Food – Slow Food. Jej założeniem jest zachowanie oraz kultywowanie tradycji regionalnych potraw. Slow design ma za zadanie hołdować życiu jednostki jako części ogółu społeczeństwa przy jednoczesnym czerpaniu inspiracji ze środowiska naturalnego, pozostając z nim nieustannie w zgodzie. 

Czy Slow Design ,,Powolne projektowanie” w XXI wieku wydaje się Wam sprzecznością?

Studio.O.
Studio.O.
Studio.O.
Studio.O.

Slow design to  holistyczne podejście do kreatywnego myślenia, procesu twórczego i jego wyników. Bazuje na lokalnych, ściśle współpracujących ze sobą sieciach łączących ludzi i przemysł, korzysta z różnorodnego dorobku kulturowego i chroni go, ale także proponuje nowatorskie rozwiązania. Nazwa dotyczy nie tyle czasu potrzebnego na wykonanie jakiegoś projektu, co głębszej świadomości ekologiczno-historycznej. Slow design to meble oraz drobne przedmioty codziennego użytku, ale także instalacje i happeningi.

Marazzi płytki najmodniejszy design

Termin „slow design” po raz pierwszy został użyty przez Alistaira Fuad-Luke, który opisał to zjawisko w 2002 roku, zmieniając tym samym podejście do samego designu. 

Indywidualność?

Przedmioty zaprojektowane w tym nurcie mają zaspokajać potrzeby prawdziwe, a nie te sztucznie kreowane przez modę i rynek. Projekty mają być maksymalnie przyjazne indywidualnemu użytkownikowi, a jednocześnie lokalnej społeczności oraz środowisku. Stąd poprawa funkcjonalności z wykorzystaniem recyklingu, odnawiania, przetwarzania.

DOM Z RECYKLINGU – KLIKNIJ I ZOBACZ!

„Powolne projektowanie”, czyli slow design, jest procesem, który powinien wywierać wpływ na społeczeństwo i wykazywać silne długofalowe skutki. Oddziałuje na zachowanie, nasze samopoczucie oraz zdrowie, nie tylko społeczeństwa, ale i pojedynczych osób. Zadaniem odbiorców jest cieszenie się z małych przyjemności, rozkoszowanie się życiem, a także czerpanie doświadczeń z nieprzeciętnej różnorodności przejawiającej się w osobach, przedmiotach czy miejscach.

Zapytaj // naszego eksperta

Barbara Kędzierska

Specjalista // Meble
×

Bernadeta Zawadzka

Specjalista // Płytki
×

Iwona Karwowska

Specjalista //Oświetlenie
×

Zobacz // próbki i ekspozycję

Internity Home Warszawa

Duchnicka 3, Warszawa

Internity Home Warszawa

ul. Bartycka 24/26 (pawilon 208)

Internity Home Łódź

Wróblewskiego 19a, Łódź

Prodesigne Kraków

ul. Składowa 22, Kraków