Amplifikacja Natury | La Biennale di Venezia - Wystawa w Pawilonie Polskim podczas 16 Międzynarodowej Wystawy Architektury | IH - Internity Home

Amplifikacja Natury | La Biennale di Venezia – Wystawa w Pawilonie Polskim podczas 16 Międzynarodowej Wystawy Architektury

Pawilon Polski na 16 Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia
Wenecja, 26 maja–25 listopada 2018

Amplifikacja natury to projekt architektów z grupy CENTRALA, który prezentowany będzie w Pawilonie Polskim podczas 16 Międzynarodowej Wystawy Architektury – La Biennale di Venezia. Wystawa koncentruje się wokół idei architektury jako konstrukcji, przez którą człowiek doświadcza zmysłowo skali planety. Opracowana koncepcja „pływającego imaginarium”, stanowiącego centralny punkt wystawy, odwołuje się z jednej strony do planetarnego ujęcia architektury, z drugiej – do wybitnych realizacji polskiego modernizmu drugiej połowy XX wieku. Wystawa, której kuratorką jest Anna Ptak, a organizatorem Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, zostanie otwarta 26 maja 2018 roku.

Prezentacja w Pawilonie Polskim to efekt trwających od sześciu lat badań architektonicznych prowadzonych przez grupę CENTRALA. Kluczowe jest tu zaakcentowanie roli natury, postrzeganej jako proces, a nie tylko krajobraz, w którym architektura funkcjonuje. Twórcy pokażą, że kontakt z naturą wywołuje całe spektrum zmysłowych odczuć i emocji niedoświadczanych przez człowieka na co dzień, kiedy „zamyka się” w architekturze. Wystawa połączy materię architektury i dynamiczne procesy planetarne: grawitację, krążenie wody, cykl dnia i nocy.

Autorzy projektu opierają się na założeniu, że zjawiska atmosferyczne i astronomiczne stanowią tworzywo architektury. Aby zobrazować tytułową koncepcję amplifikacji i powiązanej z nią planetarności architektury, stworzą swoiste „pływające imaginarium”.

W centrum Pawilonu Polskiego stanie instalacja wykorzystująca zjawisko wyporności oraz wodę jako nośnik informacji. Zwiedzający Pawilon Polski będą mogli swobodnie wprawiać w ruch dryfujące modele, wywoływać fale i przemieszczenia wody. Dzięki temu dostrzegą w architekturze zmienność zjawisk, społecznych i przyrodniczych zjawisk. Jurorzy konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim, przyznając pierwszą nagrodę Amplifikacji natury, podkreślali, że zaproponowana koncepcja nie tylko twórczo kształtuje przestrzeń Pawilonu, ale też nawiązuje do aktualnych problemów, z jakimi mierzą się teoretycy i praktycy architektury.

 

1. Ośrodek sportowy SKS Warszawianka projektu Zakładów Artystyczno-Badawczych przy ASP w Warszawie, 1964, materiały badawcze (procesy geologiczne) do wystawy Amplifikacja natury, fot. dzięki uprzejmości Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

2.Analiza systemu wodnego ośrodka sportowego SKS Warszawianka, 2015, materiały badawcze (responsywność lądu i wody) do wystawy Amplifikacja natury, opracowanie: CENTRALA i Skwer Sportów Miejskich, na podstawie materiałów archiwalnych z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

3. Schemat systemu wodnego ośrodka sportowego SKS Warszawianka w układzie skarpy warszawskiej, 2015, materiały badawcze (responsywność lądu i wody) do wystawy Amplifikacja natury, opracowanie: CENTRALA i Skwer Sportów Miejskich

4. Naturalne światło w domu Hansenów w Szuminie, 2013, materiały badawcze (cykl okołodobowy) do wystawy Amplifikacja natury, fot. Simone De Iacobis

5.Skały podparte patykami przez turystów na szlaku w Górach Stołowych, 2010, materiały badawcze (gesty architekturotwórcze) do wystawy Amplifikacja natury, fot. Zuzanna Kacperek-Karetta

6. Identyfikacja wizualna wystawy Amplifikacja Natury w Pawilonie Polskim na 16 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. Ilustracja Iza Tarasewicz, projekt graficzny: Krzysztof Pyda.

Pawilon Polski na 16 Międzynarodowej Wystawie Architektury – La Biennale di Venezia
Wenecja, 26 maja–25 listopada 2018

Amplifikacja natury

CENTRALA – Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis we współpracy z Izą Tarasewicz i Jackiem Damięckim
kuratorka: Anna Ptak

komisarz Pawilonu Polskiego: Hanna Wróblewska
zastępca komisarza: Joanna Waśko

organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

 

Tekst opracowany na podstawie materiałów prasowych Bussiness & Culture

Zobacz // próbki i ekspozycję

Internity Home Warszawa

Duchnicka 3, Warszawa

Internity Home Warszawa

ul. Bartycka 24/26 (pawilon 208)

Internity Home Łódź

Wróblewskiego 19a, Łódź

Prodesigne Kraków

ul. Praska 47, Kraków